Tájékoztató szociális célú tűzifa igényléséről

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Vácduka Község Önkormányzata ez évben is támogatni kívánja a rászoruló családokat szociális célú tűzifa formájában.

A szociális tűzifát kérelmezni kell. A benyújtott kérelmek elbírálásakor előnyt élvez az, aki:

  • aktív korúak ellátására,
  • időskorúak járadékára,
  • lakásfenntartási települési támogatásra jogosult, vagy
  • családjában halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

A támogatást azon személyek is igényelhetik, ahol:

  • a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750,- Ft-ot),
  • egyedül élők esetében a nyugdíjminimum 250 %-át (71.250,- Ft-ot).

A kérelmeket 2015. november 16. és 2015. december 16. napja között lehet benyújtani a Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatalba, ügyfélfogadási időben (hétfő: 8.00 – 18.00 és szerda: 8.00 – 16.00 óra között).

A kérelem nyomtatvány átvehető az önkormányzati hivatalban, illetve letölthető a www.vacduka.hu oldalról.

Vácduka, 2015. november 16.

Vácduka Község Önkormányzata

Tájékoztatás

Tisztelt Szülők!

 

2015. december 07-től helyettesítés miatt a védőnői tanácsadás időpontja megváltozik

Tanácsadás ideje: hétfő 13.00-15.30 óráig

 Első tanácsadás ideje: 2015. december 14.

 Védőnő: Turzáné Szigeti Valéria

Tel.:06/30-691-7814

 

 Rajkiné Gyetvai Irén

Védőnő

 

 

 

Tájékoztatás áramszünetről

Tisztelt Fogyasztók!

Ezúton értesítjük Önöket arról, hogy a biztonságosabb villamosenergia ellátás érdekében

2015. november 18-án 8.00 – 16.00 óráig,

2015. november 20-án 8.00 – 16.00óráig,

2015. november 24-én 8.00 – 16.00 óráig

hálózatunkon felújítási, karbantartási munkát végzünk.

A munkavégzés időtartama alatt, a villamosenergia szolgáltatást az Önök vételezési helyén szüneteltetni fogjuk.

Biztonsági okokból ezúton híjuk fel szíves figyelmüket arra, hogy ha a munkálatokat  a jelzett időpont előtt befejezzük, a hálózatot előzetes  értesítés nélkül visszakapcsoljuk.

 

Megértésüket és türelmüket köszönjük.

ELMŰ – ÉMÁSZ

Bursa Hungarica pályázat

2015. november 9-ig lehet pályázni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra.

Vácduka Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, mely elérhető: https://www.eper.hu/eperbursa/closePaly.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

Pályázati kiírások:

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2015. november 9.

Bővebb felvilágosítást nyújt: Fézlerné Miklián Tünde a 27/566-610-es telefonszámon vagy személyesen ügyfélfogadási időben.