A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (2) bekezdése alapján Vácduka község képviselő-testületének megválasztandó tagjainak számát a 2024. évi helyi önkormányzati választáson 6 főben állapítom meg.

Határozatom ellen fellebbezésnek helye nincs.

Indokolás

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (2) bekezdése szerint a helyi választási iroda vezetője az általános választást megelőző évben október 31-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv. 3. § alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző év szeptember 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni.

A törvény 4. §-a szerint a képviselők száma:

  1. c) 5000 lakosig 6 fő.

A Nemzeti Választási Iroda által közzétett adatok szerint Vácduka község lakosságszáma 2023. szeptember 1-jén 1887 fő volt.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát.

E határozat a Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal (2167 Vácduka, Béke tér 1.) hirdetőtábláján, valamint Vácduka Község honlapján (vacduka.hu) kerül közzétételre.

Vácduka, 2023. 10. 19.

Hegyi Ágnes, HVI vezető