A 2018/2019. tanévre történő beíratás időpontjai:

  • április 12. (csütörtök) és április 13. (péntek) 8.00-19.00 óra között.

Helye: Vácdukai Benedek Elek Általános Iskola, 2167 Vácduka, Ifjúság u 2.

Tel: 06-27-566-770, 06-27-566-771

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet, állandó bejelentett lakcím hiányában tartózkodási helyet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (óvodai szakvélemény),
  • a gyermek TAJ- kártyája,
  • nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról.

Nyilatkozni kell:

  • az életvitelszerű lakcímről,
  • a hit- és erkölcstan oktatásról.

A gyermek diákigazolványának igényléséhez szükséges:

  • az okmányirodában kiállított Nemzeti Egységes Kártyarendszer – Adatlap eredeti példánya

Járási Hivatal tájékoztatója