Felhívjuk a tisztelt Szülők figyelmét, hogy Vácduka Község Önkormányzata a 2022/2023. évi tanévkezdés megkönnyítése érdekében minden vácdukai állandó lakóhellyel rendelkező, közoktatási intézmény nappali tagozatára járó iskolás gyermeket nevelő családot támogatni kíván. A nem helyi közoktatási intézménybe járó, vácdukai állandó lakóhellyel rendelkező tanuló esetében a szülő iskolalátogatási igazolás benyújtásával kérelmezi a támogatást legkésőbb 2022. szeptember 16-ig.

Az iskolalátogatási igazolásokat elektronikusan az igazgatas@vacduka.hu  címre lehet elküldeni, vagy kérjük bedobni az Önkormányzati Hivatal épületében található “BEADVÁNYOK” feliratú dobozba (Vácduka, Béke tér 1.) A kifizetés módja: bankszámlaszám megadásával átutalásként. Kérjük, a bankszámlaszámot, amire a támogatás kifizetését kérik szíveskedjenek feltüntetni az igazolásokon.

A támogatás összege:  5.000,- Ft/gyermek

A helyi Vácdukai Benedek Elek Általános Iskolába beíratott/járó tanulók szüleinek külön kérelmet nem kellett benyújtani.  A támogatás kifizetésére az iskolában a tankönyvosztáskor került sor.