Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy a Vácdukai Brunszvik Teréz Mini Bölcsődében a 2021/2022-es gondozási évre szóló beiratkozás, az alábbi időszakban, és módon történik: ebben az évben a rendkívüli helyzetre való tekintettel a bölcsődei igényfelmérést online fogjuk lebonyolítani.

Időpontja: 2021. április 19.(hétfő)- 23.(péntek.)

A felvételhez szükséges szándéknyilatkozatot Vácduka Község Önkormányzatának honlapjáról tudják letölteni (https://vacduka.hu/dokumentumok/nyomtatvanyok/ Egyéb nyomtatványok.)

A szándéknyilatkozatot kérjük, hogy kitöltve legkésőbb 2021. április 23-ig az alábbi e-mail címre küldjék el a Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde vezetője részére: Eszenyi-Szabó Marianna: ovoda@vacduka.hu

Bölcsődei igényfelmérés

A Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde bölcsődei csoportja 20 hetes kortól, 3 éves korig fogadja a gyermekeket. Azoknak a gyerekeknek a jelentkezését várjuk, akiknek mindkét szülője munkahellyel rendelkezik, és hivatalos munkáltatói igazolást tud leadni, vagy nappali tagozatos felsőoktatási képzésen folytat tanulmányokat, ahonnan iskolalátogatási igazolást kap.

A bölcsődei igényfelmérésre való jelentkezés nem jelent automatikus felvételt a bölcsődébe. Túl jelentkezés esetén a mini bölcsődébe felvett gyermekek személyéről felvételi bizottság hoz döntést.  A felvételt nyert gyerekek ellátása legkorábban 2021. szeptember hónap 01.naptól lehetséges.

Bölcsődei előjegyzéshez szükséges okiratokat a kérelem benyújtásával (mellékletként csatolva) egy időben szkennelve, vagy fénykép formájában kérjük az intézmény e-mail címére elküldeni (a munkáltatói igazolásokat is)

  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • A gyermek TAJ száma,
  • A gyermek oltási könyve
  • Tartós betegségről orvosi igazolás / amennyiben a szülő rendelkezik ilyen igazolással.

Bölcsődei felvételről kapcsolatos kérdéseikkel várjuk hívásukat: Eszenyi-Szabó Marianna Telefon: 27/367-575.