Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy a Vácdukai Brunszvik Teréz Mini Bölcsődében a 2022/2023-as gondozási évre szóló beiratkozás az alábbi időszakban és módon történik. A bölcsődei igényfelmérést online fogjuk lebonyolítani: időpontja: 2022. április 25. (hétfő) – 29. (péntek.)

Kérjük a szülőket, hogy az alábbi dokumentumokat kitöltve legkésőbb 2022. április 29-ig az alábbi e-mail címre küldjék el a Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde vezetője részére: Eszenyi-Szabó Marianna, ovoda@vacduka.hu.

A bölcsődei felvételi kérelmet a Vácduka Község Önkormányzatának honlapjáról tudják letölteni:(www.vacduka.hu)

Bölcsődei igényfelmérés

A Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde bölcsődei csoportja 20 hónapos kortól, 3 éves korig fogadja a gyermekeket. Azoknak a gyerekeknek a jelentkezését várjuk, akiknek mindkét szülője munkahellyel rendelkezik és hivatalos munkáltatói igazolást tud leadni, vagy nappali tagozatos felsőoktatási képzésen folytat tanulmányokat, ahonnan iskolalátogatási igazolást kap.

A bölcsődei igényfelmérésre való jelentkezés nem jelent automatikus felvételt a bölcsődébe. Túljelentkezés esetén a mini bölcsődébe felvett gyermekek személyéről felvételi bizottság hoz döntést.  A felvételt nyert gyerekek ellátása legkorábban 2022. szeptember hónap 01. naptól lehetséges.

Bölcsődei előjegyzéshez szükséges okiratokat a kérelem benyújtásával (mellékletként csatolva) egy időben szkennelve, vagy fénykép formájában kérjük az intézmény e-mail címére elküldeni (a munkáltatói igazolásokat is)

  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • A gyermek TAJ száma,
  • A gyermek oltási könyve
  • Tartós betegségről orvosi igazolás / amennyiben a szülő rendelkezik ilyen igazolással.

Bölcsődei felvételről kapcsolatos kérdéseikkel várjuk hívásukat:

Eszenyi-Szabó Marianna, intézményvezető, tel: 27/367-575