Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy a Vácdukai Brunszvik Teréz Mini Bölcsődében a 2020/2021-es gondozási évre szóló beiratkozás, az alábbi időszakban és módon történik. Ebben az évben a rendkívüli helyzetre való tekintettel a bölcsődei igényfelmérést online fogjuk lebonyolítani.

Időpontja: 2020. április 21.(kedd)- 24.(péntek).

szándéknyilatkozatot kérjük, hogy kitöltve legkésőbb 2020. április 24-ig az alábbi e-mail címre küldjék el a Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde vezetője részére: Eszenyi-Szabó Marianna, ovoda@vacduka.hu

Bölcsődei igényfelmérés

A Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde bölcsődei csoportja 20 hetes kortól, 3 éves korig fogadja a gyermekeket. Azoknak a gyerekeknek a jelentkezését várjuk, akiknek mindkét szülője munkahellyel rendelkezik és hivatalos munkáltatói igazolást tud leadni, vagy nappali tagozatos felsőoktatási képzésen folytat tanulmányokat, ahonnan iskolalátogatási igazolást kap.

A bölcsődei igényfelmérésre való jelentkezés nem jelent automatikus felvételt a bölcsődébe. Túljelentkezés esetén a mini bölcsődébe felvett gyermekek személyéről felvételi bizottság hoz döntést. A felvételt nyert gyerekek ellátása legkorábban 2020. szeptember hónap 01.naptól lehetséges.

Bölcsődei előjegyzéshez szükséges okiratokat a kérelem benyújtásával (mellékletként csatolva) egy időben szkennelve, vagy fénykép formájában kérjük az intézmény e-mail címére elküldeni (a munkáltatói igazolásokat is)

  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • A gyermek TAJ száma
  • A gyermek oltási könyve
  • Tartós betegségről orvosi igazolás / amennyiben a szülő rendelkezik ilyen igazolással.

Bölcsődei felvételről kapcsolatos kérdéseikkel várjuk hívásukat: 27/367-575.

Tisztelettel: Eszenyi-Szabó Marianna, Intézményvezető