Vácduka Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A pályázat beadási határideje: 2018. november 13.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

„A” típusú ösztöndíj pályázati feltételei (2 tanulmányi félévre pályázható):
– vácdukai lakóhely (lakcím igazolás)
– hátrányos szociális helyzet (ld. Pályázati kiírás)
– felsőoktatási hallgatói jogviszony

„B” típusú ösztöndíj pályázati feltételei (6 tanulmányi félévre pályázható):
– vácdukai lakóhely
– hátrányos szociális helyzet (ld. Pályázati kiírás)
– korábban még nem nyert felvételt felsőoktatási intézménybe

Letölthető dokumentumok:

„A” típusú pályázati kiírás

„B” típusú pályázati kiírás