Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás Társulási-tanácsa 2021. november 11-én (csütörtök) 17.30 órai kezdettel közmeghallgatást tart,  melyre tisztelettel várják az érdeklődőket. Az ülés helye: Kisnémedi Művelődési Ház (Kisnémedi, Fő u. 7.)

Napirendi pontok:

  1. Az ITET 2021 évében végzett munkájával kapcsolatos elnöki beszámoló Ea: Edelman György, ITET elnök
  2. Az RHK Kft. 2021 évi, RHFT üzemeltetését érintő közérthető szakmai beszámolója  Ea: Dr. Kereki Ferenc, ügyvezető igazgató

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy közmeghallgatás alkalmával az állampolgárok, a településen működő társadalmi szervezetek és egyházak képviselői, valamint a településen gazdasági érdekeltségekkel rendelkező gazdasági társaságok, illetve vállalkozások vezető tisztségviselői, közérdekű ügyben, helyi önkormányzati ügyben az egyes települési képviselőhöz, a képviselő-testület bizottságainak elnökeihez, a polgármesterhez vagy a jegyzőhöz kérdéseket intézhetnek, közérdekű javaslatokat tehetnek.

Kérdéseiket, véleményeiket írásban megküldhetik elektronikusan az itet@kisnemedi.hu e-mail címre, valamint postai úton az ITET-nek címezve 2165 Kisnémedi Fő út 5. posta címre. A kérdések megválaszolásáról, azok beérkezését követő 15 napon belül gondoskodunk. Kérjük, hogy a kérdés(ek) feltevésével élni kívánó érdeklődő Lakosok jelöljék meg, hogy mely napirendi ponthoz, vagy mely Szervezethez (ITET és/vagy RHK Kft.) intézik a kérdésüket.

Kérjük a lakosság aktív részvételét!

Kisnémedi, 2021. november 2.

Tisztelettel: Edelman György, elnök