Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 42/B § (1) bekezdése előírja, hogy az eb tartója köteles 3 évente adatot szolgáltatni a tulajdonában lévő eb kötelező veszettség elleni oltásáról, ezért 2020. július-augusztus hónapokban ismételt ebösszeírást végzünk. Kérem, hogy a megfelelő adattartalmú nyomtatvány kitöltésével tegyenek eleget a jogszabályban előírt kötelezettségüknek. 

Az ebösszeíró adatlapokat ebenként kitöltve az alábbi módon lehet benyújtani:

  • Az E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL weboldalon keresztül,
  • az Önkormányzati Hivatal előterében elhelyezett gyűjtőládába dobva,
  • postai úton (2167 Vácduka, Béke tér 1.)

A nyomtatvány letölthető a https://vacduka.hu/dokumentumok/nyomtatvanyok/ “Egyéb nyomtatványok” oldalról.

Felhívom figyelmüket arra, hogy amennyiben a fenti jogszabályban előírt kötelezettségének nem tesznek eleget, úgy kénytelen leszek a jogszabályi kötelezettséget megszegő ebtartót állatvédelmi bírsággal sújtani, melynek összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének d) pontja alapján 30.000 Ft.

Az ebek tartói, tulajdonosai az ebösszeírás időszakán túl is kötelesek az ebnyilvántartás részére a változásokról (eb elhullása, eb tulajdonosának, tartási helyének változása, új eb háztartásba kerülése, szaporulat) folyamatosan adatot szolgáltatni az „Ebösszeíró adatlap” vagy „Változás-bejelentő adatlap” kitöltésével és benyújtásával!

Köszönöm az együttműködésüket!

Jónásné Héder Hedvig, aljegyző