Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepció, településrendezési eszközök, településképi rendelet, arculati kézikönyv elfogadására és módosítására vonatkozó partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet 3.§–ban foglaltaknak megfelelően tájékoztatja a lakosságot, hogy a Helyi építési szabályzat módosítása a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 40.§ szerinti véleményezési eljárás alatt áll.

A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 40.§ véleményezési eljárás dokumentuma elektronikusan elérhető az alábbi webes felületről:

Helyi építési szabályzat módosítása

A szabályzat ügyfélfogadási időben megtekinthető az Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján

A módosítási szándékkal kapcsolatos lakossági észrevételeket Makkos László polgármester úrnak címezve lehet írásban (papír alapon: 2167 Vácduka, Béke tér 1..; elektronikusan: polgarmester@vacduka.hu) leadni február 28-ig.

Makkos László, polgármester