Vácduka Község Önkormányzata Képviselő-testülete településrendezési eszközök, elfogadására és módosítására vonatkozó partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet 3.§–ban foglaltaknak megfelelően tájékoztatja a lakosságot, hogy Településrendezési eszközeinek módosítása a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 40.§ szerinti véleményezési eljárás alatt áll.

A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 40.§ véleményezési eljárás dokumentuma elektronikusan elérhető az alábbi webes felületről:

vacduka.hu/telepulesrendezesi-terv-felulvizsgalata 2023

A terv ügyfélfogadási időben megtekinthető Jónásné Héder Hedvig aljegyzőnél.

A módosítási szándékkal kapcsolatos lakossági észrevételeket Jónásné Héder Hedvig aljegyzőnek címezve lehet írásban (papír alapon: 2167 Vácduka, Béke tér 1.; elektronikusan: jegyzo@vacduka.hu) leadni a hirdetmény kifüggesztésének időtartama alatt.

Makkos László, polgármester

A hirdetmény kifüggesztésre került: 2023. 10. 18.

Az előzetes véleményezés (az észrevételek leadásának) határideje: 2023. 11. 17.