Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepció, településrendezési eszközök, településképi rendelet, arculati kézikönyv elfogadására és módosítására vonatkozó partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet 3.§–ban foglaltaknak megfelelően tájékoztatja a lakosságot, hogy Településrendezési eszközeinek módosítása a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 40.§ szerinti véleményezési eljárás alatt áll.

A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 40.§ véleményezési eljárás dokumentuma elektronikusan elérhető az alábbi webes felületről:

https://vacduka.hu/telepulesrendezesi-terv-felulvizsgalata

A terv ügyfélfogadási időben megtekinthető Jónásné Héder Hedvig aljegyzőnél.

A módosítási szándékkal kapcsolatos lakossági észrevételeket Makkos László polgármester úrnak címezve lehet írásban (papír alapon: 2167 Vácduka, Béke tér 1..; elektronikusan: polgarmester@vacduka.hu) leadni a hirdetmény kifüggesztésének időtartama alatt.

Makkos László, polgármester