Tájékoztatás a szelektív-, a zöldhulladék elszállításáról és a lomtalanításról

A vácdukai kommunális, szelektív és zöldhulladék összegyűjtését és elszállítását a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi, amely az idei évtől több változtatást vezet be. Az alábbiakban rövid összefoglalót találnak a módosításokkal kapcsolatban, kérjük olvassák el a DTKH Nonprofit Kft. mellékelt tájékoztatóit is.

(tovább…)

Hirdetmény a HÉSZ véleményezéséről

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepció, településrendezési eszközök, településképi rendelet, arculati kézikönyv elfogadására és módosítására vonatkozó partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet 3.§–ban foglaltaknak megfelelően tájékoztatja a lakosságot, hogy a Helyi építési szabályzat módosítása a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 40.§ szerinti véleményezési eljárás alatt áll. (tovább…)