Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008. (VII.07.) a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló rendelete értelmében az ingatlan tulajdonosa, illetve használója köteles az ingatlan előtti járda tisztántartásáról (hó eltakarításáról, síkosság-mentesítéséről) gondoskodni. 

A rendelet célja a biztonságos gyalogos közlekedés biztosítása, valamint a balesetek megakadályozása.

12.§ (4) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.

(6) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükségeshez képest naponként többször fel kell hinteni. A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, fűrészpor, kőporliszt) kell használni. E célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést okozó anyagot használni nem szabad. A szóróanyag beszerzéséről a tisztán tartásra kötelezettnek kell gondoskodnia.

Ennek érdekében kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a hóeltakarítást és a síkosságmentesítést a téli időszak végéig rendszeresen végezzék el.

Együttműködésüket köszönjük!