Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal Vácdukai kirendeltségének 2024. évi munkarendjét az alábbiak szerint határozza meg: 2024. július 15-től 2024. július 28-ig igazgatási szünetet rendel el.

Az igazgatási szünet időtartama alatt az ügyfélfogadás szünetel. Az igazgatási szünet alatt ügyeleti rend kerül kialakításra.

Az igazgatási szünet időtartama nem számít bele az előtte folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe.

Az igazgatási szünet ideje alatt kizárólag anyakönyvi ügyekben a megszokott hivatali időben a 70/330-1271-es telefonszámon vagyunk elérhetőek.

Az igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap 2024. július 10., az igazgatási szünet utáni első ügyfélfogadási nap 2024. július 29.