Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal Vácdukai kirendeltségének 2022. év végi munkarendjét az alábbiak szerint határozza meg: 2022. december 22-től 2023. január 6-ig igazgatási szünetet rendel el.

Az igazgatási szünet időtartama alatt – a foglalkoztatottak vonatkozásában az igazgatási szünet alatti munkavégzés munkáltatói jogkör gyakorlója általi elrendelése kivételével – a helyi önkormányzat képviselő-testületének hivatala feladatait nem látja el és az ügyfélfogadás nem működik. Az igazgatási szünet alatt ügyeleti rend kerül kialakításra.

Az igazgatási szünet időtartama nem számít bele az előtte folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe.

Az igazgatási szünet ideje alatt kizárólag anyakönyvi ügyekben a megszokott hivatali időben a 70/330-1271-es telefonszámon vagyunk elérhetőek.

Az igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap 2022. december 21., az igazgatási szünet utáni első ügyfélfogadási nap 2023. január 09.

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal