Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete bérbeadásra meghirdeti az alábbi, önkormányzati tulajdonban lévő beépítetlen területet.

BÉRELHETŐ TELEKTERÜLET:

2167 Vácduka, 1950/130 hrsz (természetben 2167 Vácduka, Szivárvány utca – Hársfa sor.) Rendeltetés: üres beépítetlen belterület. Végezhető tevékenységek: helyi, övezeti szabályozás szerint (Lke2.) Műszaki állapot: az ingatlan nem bekerített, közműbekötéssel nem rendelkezik. Alapterület: 1241 m2. A határozott idejű használat tartama: 5 év (hosszabbítható). Bérleti díj kiinduló ára: 70.000 Ft/hó.

I. Jelentkezhet minden természetes és jogi személy, intézmény. A pályázatokat zárt borítékba kell leadni, a borítékra rá kell írni: bérleti pályázat 1950/130 hrsz. Beadási határidő: 2022. június 27. 16 óra.

A pályázathoz csatolni kell a köztartozásmenességről szóló dokumentumot, magánszemély esetében nyilatkozatot arról, hogy végrehajtási eljárás nem folyik ellene. A pályázati anyagban meg kell határozni a tevékenységet, amit a területen folytatni kíván. A beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület a beadási határidőt követő ülésén bírálja el.

II. A bérbeadás általános feltételei:

  1. A bérleti jogviszony tekintetében az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló Vácduka Község Önkormányzata 3/2018. (I. 10.) önkormányzati rendeletének előírásait kell alkalmazni. A telekterületek az adott és megtekintett állapotban kerülnek bérbeadásra. Az Önkormányzatnak a területeken végzett munkák költségének bérbeszámítására nincs lehetősége, a bérlő költségtérítési igényt a bérleti jogviszony időtartama alatt, illetve annak megszűnésekor jogalap nélküli gazdagodás címén sem támaszthat.
  2. A Bérlő a bérelt területen átalakítási munkát saját költségen és csak a bérbeadó engedélyével végezhet. A terület visszaadása esetén a bérlő saját költségén köteles az eredeti állapot visszaállítására.
  3. A jelen hirdetményre jelentkező feladata az illetékes hatóságoknál a bérleményben folytatható tevékenységekkel kapcsolatos előírások, valamint az egyéb feltételek és körülmények előzetes tisztázása. Az egyeztetés elmulasztásából eredő hátrányok és károk a bérbevételre jelentkezőt terhelik.
  4. A területen folytatható tevékenységhez szükséges, jogszabályban előírt valamennyi engedély és hozzájárulás (pl. építési, településképi, hatósági, stb.) beszerzése a bérlő kötelezettsége.
  5. Köztartozás, illetve a pályázó, vagy cége ellen folyamatban lévő végrehajtási eljárás kizáró ok.
  6. A bérlemény bérleti díja (a szerződéskötés évének kivételével) minden év április 1. napjával az előző évre közzétett lakossági fogyasztói árindex mértékének megfelelően növekszik.

Információ és a pályázat leadása: Címzett: Vácduka Község Önkormányzata Polgármestere, Cím: 2167 Vácduka, Béke tér 1., Telefon: 06-27/566-610, E-mail cím: polgarmester@vacduka.hu. Ügyfélfogadás: hétfőn 8-18, szerdán 8-16 óra között.

Több azonos ajánlat esetén a terület licit útján kerül bérbeadásra.