A 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beíratás időpontja: április 14. (kedd) – április 17. (péntek)  8.00 – 16.00 óráig. A rendkívüli helyzetre való tekintettel az óvodai beiratkozás a következőképpen alakul. A szülő törvényes képviselő a gyermekét beíratni irányuló szándékát, bejelentését az óvoda nevének és címének megjelölésével elektronikus úton (e-mail), telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen tudja megtenni.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája,
  • szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája
  • a gyermek TAJ kártyája
  • a gyermek oltási lapja

Jelen helyzetre való tekintettel a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására ebben az esetben a gyermek első óvodai nevelési napján kerül sor. Kérjük a szülőket, hogy telefonon vagy e-mailen az alábbi adatokat legyenek szívesek megadni:

  •  A gyermek adatai: Születési helye, ideje, TAJ száma, gyermek lakcíme
  •  Szülők adatai: Lakcím, Foglalkozás, Édesanyja leánykori neve, Édesapa neve, a szülők telefonos és e-mail elérhetősége

Azok a szülők akinek van ügyfélkapuja az alábbi linken adhatja le az óvodai beiratkozási igényét: https://ohp-20.asp.lgov.hu/kereses?sourceUrl=szolgaltatasok

A beíratásra várjuk azokat a gyermekeket:

  • Akik a 3. életévüket 2020. szeptember 1-ig betöltik. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.
  • Akik 2020. szeptember 1-ig, illetve a nevelési év során betöltik a 2.5 életévüket, és a 2020-2021. nevelési évben igénybe kívánják venni az óvodai nevelést. A Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a lakóhellyel (Vácduka község) rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1)).

Tisztelettel: Eszenyi-Szabó Marianna,  intézményvezető