Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy a Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda- Mini Bölcsődében a 2021/2022-es nevelési évre szóló beiratkozás az alábbi időszakban és módon történik: 2021. április 26-tól április 27-ig. A rendkívüli helyzetre való tekintettel az óvodai beiratkozást online fogjuk lebonyolítani.

A felvételhez szükséges szándéknyilatkozatot Vácduka Község Önkormányzatának honlapjáról tudják letölteni (https://vacduka.hu/dokumentumok/nyomtatvanyok/ Egyéb nyomtatványok.)

A szándéknyilatkozatot kérjük, hogy kitöltve legkésőbb 2021. április 27-ig az alábbi e-mail címre küldjék el a Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda- Mini Bölcsőde vezetője részére: Eszenyi-Szabó Marianna ovoda@vacduka.hu

További tájékoztatás az alábbi telefonszámon kérhető: 06/27367-575.

  • Az óvodai beiratkozás KÖTELEZŐ azoknak a gyermekeknek, akik a 3. életévüket 2021. augusztus 31-ig betöltik.

A beíratásra várjuk azokat a gyermekeket:

  • Akik a 3. életévüket 2021. szeptember 1-ig betöltik.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

  • Akik 2021. szeptember 1-ig, illetve a nevelési év során betöltik a 2.5 életévüket, és a 2021-2022 nevelési évben igénybe kívánják venni az óvodai nevelést.

A Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a lakóhellyel (Vácduka község) rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1)).

Az óvodai nevelés első napján az alábbi okiratok bemutatására lesz szükség

  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolványa
  • A gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • A gyermek TAJ száma,
  • Sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményének másolata,
  • A beírató szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • Tartós betegségről orvosi igazolás, amennyiben a szülő rendelkezik ilyen igazolással.