Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda-Mini Bölcsőde a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet dajka munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2167 Vácduka, Kossuth Lajos út 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az óvodás korú gyermekek gondozása, az óvodapedagógus munkájának segítése, egyéb, a munkaköri leírásban szereplő feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.               

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés, Óvodai dajkai képesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata, önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány, foglalkozás-egészségügyi kiskönyv

A munkakör betölthetőségének időpontja:

a munkakör legkorábban 2021. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Eszenyi-Szabó Marianna nyújt, a 06-27/367-575 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

elektronikus úton Eszenyi-Szabó Marianna részére a ovoda@vacduka.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 28.