Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda-Mini Bölcsőde a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Óvodai dajka munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2167 Vácduka, Kossuth Lajos út 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

óvodai dajkai feladatok ellátása a munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:

az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.               

Pályázati feltételek:

  • 8 Általános, Óvodai dajkai képesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Középfokú képesítés,
  • dajkai munkakör – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Végzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány, foglalkozás-egészségügyi kiskönyv

A munkakör betölthetőségének időpontja:

a munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Eszenyi-Szabó Marianna nyújt, a 06-27/367-575 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

elektronikus úton Eszenyi-Szabó Marianna részére a ovoda@vacduka.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 13.