Brunszvik Teréz Óvoda-Mini Bölcsőde a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Brunszvik Teréz Óvoda- Mini Bölcsődében Óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2167 Vácduka, Kossuth Lajos út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 3-7 éves gyermekek nevelése,differenciált fejlesztése a Helyi Pedagógiai Program alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.             

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, Óvodapedagógus,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Főiskola, Óvodapedagógus,

Elvárt kompetenciák:

  • Jó szintű kreativitás, jó szervezőképesség, plusz feladatvállalás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Végzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány, foglalkozásegészségügyi kiskönyv

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. november 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Eszenyi-Szabó Marianna nyújt, a 06-27-367-575 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Eszenyi-Szabó Marianna részére a ovoda@vacduka.hu e-mail címen keresztül
  • Személyesen: Eszenyi-Szabó Marianna, Pest megye, 2167 Vácduka, Kossuth Lajos út 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 30.