A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Váci Kirendeltsége 2015. március 17-én eljutatta az új hivatalos tájékoztatóját a szabadtéri tűzgyújtás szabályairól, tekintettel a 2015. március 5-én hatályba lépett új Országos Tűzvédelmi Szabályzatra. A mellékelt tájékoztatóban olvasható, hogy belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet megengedi.

Vácduka Község Önkormányzat köztisztasági rendeletének 22. §-a alapján:

  • Avart és kerti hulladékot csak telken és megfelelően kiválasztott tűzrakó helyen szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.
  • Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, veszélyes hulladék, stb.).
  • A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.
  • A szabadban a tüzet, tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
  • A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedési megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
  • A kerti művelésből keletkezett hulladékot égetés útján derült égbolt és szélmentes idő esetén : kedden 8.00-20.00-ig; pénteken 8.00-18.00-ig lehet megsemmisíteni.
  • A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.
  • Június 1-től augusztus 31-ig az avar és a kerti hulladék nyílt téri égetése tilos. Indokolt esetben a tilalom alól a jegyző felmentést adhat.

 Makkos László polgármester

Tájékoztató