A vácdukai kommunális, szelektív és zöldhulladék összegyűjtését és elszállítását a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi, amely az idei évtől több változtatást vezet be. Az alábbiakban rövid összefoglalót találnak a módosításokkal kapcsolatban, kérjük olvassák el a DTKH Nonprofit Kft. mellékelt tájékoztatóit is.

Kérjük, ügyeljenek az új szabályok betartására, hogy a szolgáltató minél hatékonyabban és gördülékenyebben tudja elszállítani a hulladékainkat.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hulladékszállítási szolgáltatások igénybevételére, kizárólag a közszolgáltatásban nyilvántartott és szerződött ingatlanhasználó jogosult.

Szelektívhulladék gyűjtés

  • A korábban a szolgáltató által ingyen biztosított 120 L-es átlátszó zsák megszűnik. Felhívjuk a figyelmet, hogy bármely a háztartásban található, vagy bárhol beszerezhető átlátszó, áttetsző zsákban, vagy csomagolási hulladékgyűjtő edényzetben kitehető a szelektív hulladék. (Csak fekete, átláthatatlan zsákban nem kerülhet ki, mert akkor nem látható a tartalma, nem érzékelhető, hogy kommunális hulladékkal szennyezett-e.)
  • Aki igényli, 2022. március 15. után ügyfélfogadási időben, átlátszó 120 L-es szelektív gyűjtőzsákot vásárolhat az önkormányzatnál 40 Ft/db áron.
  • A mellékelt tájékoztatóban olvashatnak arról, hogy mire kell figyelni a szelektív hulladékgyűjtés során, hogy minél hatékonyabban tudjunk tenni környezetünk megóvásáért.

Zöldhulladék gyűjtés

  • Az idei évben Vácdukán is bevezetésre kerül a házhoz menő zöldhulladék gyűjtés. Ezért a központi zöldkonténer megszűnik.
  • A zöldhulladékot tavasztól őszig, április 1. és november 30. között szállítják el a lakóingatlanoktól, havi egy alkalommal.
  • A zöldhulladék csak a DTKH Nonprofit Kft. által biztosított zöldhulladék gyűjtésre alkalmas zsákban helyezhető ki az ingatlanok elé.
  • A DTKH Nonprofit Kft. a 2022-es évre vonatkozóan, 8 db zöldhulladék gyűjtő zsákot biztosít díjmentesen a szerződéssel rendelkező lakosok részére. Az ingatlanszám szerint díjmentesen biztosított zöldzsákok teljes éves mennyisége átadásra kerül az önkormányzat részére. Az ingatlanhasználók 2022. március 15-e után átvehetik a zsákokat (8 db/ingatlan) az önkormányzatnál.
  • Az önkormányzatnál továbbra is kapható a többlet zöldhulladék elhelyezésére szolgáló lebomló zsák 180Ft/db áron.
  • A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTKH Nonprofit Kft. által kibocsátott zöldhulladék gyűjtésre alkalmas műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket (max. 100 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként) maximum 1 m3 mennyiségben), a zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon. Az elszállításra szánt, bezsákolt, illetve kötegelt zöldhulladékot a saját ingatlan elé, az úttól 1-2 méterre kell kihelyezni a szállítási napot megelőző este vagy a megjelölt nap reggel 6:00-ig! Ügyeljen rá, hogy a gyűjtőzsák összefogható legyen.

Lomtalanítás

  • Az idei évtől a lomtalanítás egész évben igényelhető (nem csak egy adott időszakban) térítésmentesen ingatlanonként évente egy alkalommal 2m3 mennyiségben. Jelentkezni a megszokott módon lehet a tájékoztatóban leírtak szerint.