2024. június 9-én, vasárnap lesz a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek és az Európai Parlament magyarországi képviselőinek általános választása.

Szavazni a szavazás napján (2024. június 9-én, vasárnap) reggel 6 órától 19 óráig lehet.  Vácdukán a szavazatát a Művelődési Házban található szavazóhelyiségben adhatja le.

A szavazókör címe: Művelődési Ház Vácduka, Béke tér 2.

Szavazni csak érvényes igazolvánnyal és lakcímkártyával lehet. A szavazóhelyiségben az szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. A választópolgárnak igazolnia kell a személyazonosságát. Erre alkalmasak a magyar vagy más uniós tagállami hatóságok által kiállított érvényes igazolványok (útlevél, személyazonosító igazolvány, vezetői engedély). Az egyes okmányok igénylése során a kérelem benyújtásakor kapott átvételi elismervény (A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására.

A választópolgár megkapja a lebélyegzett szavazólapokat, az átvételt a névjegyzék aláírásával igazolja.