Tisztelt Vácdukai Lakosok!

A Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal rendszeresen ellenőrzi a közterületek állapotát, tisztaságát és szükség esetén intézkedik. Július 14-én 13 db és augusztus 15-én 64 db értesítést, felszólítást küldött ki az Aljegyző Asszony azon ingatlantulajdonosoknak, akiknél nem a hatályos jogszabályoknak megfelelő az ingatlanuk előtti közterület állapota (pl. gyommentesítés, különféle anyag tárolása, kapubejáró és járda készítése stb.) A szabálytalanságokról fényképfelvétel is készült. A kiküldött hivatalos levél szövege, formája szabályokhoz kötött, ugyanakkor ez a hivatalos megfogalmazás egyesek számára támadónak, bántónak tűnhet.

Amennyiben az érintett ingatlantulajdonos nem ért egyet a levélben leírtakkal, minden esetben lehetőség van egyeztetésre. Ilyenkor kérem, vegyék fel velünk a kapcsolatot és érdeklődjenek telefonon, vagy emailben az Aljegyző Asszony hivatali elérhetőségein.

Több esetben felmerül a lakosság részéről, hogy nincs információjuk, nem kapnak értesítést a települést érintő szabályozásokról, rendeletekről.

Vácduka Község Önkormányzata 2015-2016 óta a vacduka.hu honlapon (vacduka.hu/dokumentumok/hatalyos-rendeletek/), a hivatalos Facebook oldalon, a kiküldött ingyenes Vácdukai Kisbíró újságban, a hírlevélben, különféle szórólapokon, a Közmeghallgatásokon és a – már egypár éve online közvetítésben működő – egyes képviselő-testületi ülések alkalmával hívja fel a lakosság figyelmét többek között a közterületek rendben- és tisztántartásával kapcsolatos szabályokra. Úgy gondolom, sokféle módon, személyesen, nyomtatott formában, elektronikus úton próbálja az Önkormányzat eljuttatni az információkat a településen élőkhöz. Ennek ellenére bárki bármikor közvetlenül emailben, telefonon, vagy személyesen is felkeresheti a Hivatal munkatársait, ha bizonytalan valamiben.

Szeretném tisztázni, hogy a Képviselő-testület (a polgármester és a képviselők) a Hivatalon keresztül látja el feladatát, tehát a Hivatal dolgozói azok, akik a Képviselő-testület által hozott szabályokat betartatják. A testület minden évben felhívja Aljegyző Asszony figyelmét a közvetlenül hozzájuk érkező a közterületet érintő lakossági jelzésekre, észrevételekre.

A Facebook által teremtett lehetőségek nagyon előnyösek, hiszen az információáramlást meggyorsítják, ugyanakkor sajnos hangulatkeltésre is alkalmasak. Azonban óvatosnak, körültekintőnek kell lenni, hiszen nemcsak a valós, hanem hamis információk, megalapozatlan állítások, vélemények is terjednek. Főleg azokban az esetekben, ahol a másik érintett fél, ebben az esetben a Hivatal – megszólítása ellenére – nem nyilatkozhat a konkrét ügyben (pl. bírósági, végrehajtási ügyek).

Felhívom a lakosok figyelmét, hogy megbízható, valós információkat továbbra is Vácduka Község Önkormányzata saját tájékoztatási felületein találnak (honlap, Facebook, újság, kiadványok, testületi ülések, közmeghallgatás.)

Kérem Önöket, hogy ha bármit tapasztalnak kis településünkön, keressenek bennünket közvetlenül telefonon, vagy az ismert email címeken keresztül (info@vacduka.hu, jegyzo@vacduka.hu, polgarmester@vacduka.hu). Hiszen együtt, közös munkával tudjuk egyre szebbé tenni községünket, fejleszteni kis falunkat.

Köszönettel:

Makkos László, polgármester