Elindult a 2015-ös év, a tavasz első hónapjában vagyunk. A képviselő-testület több fontos rendeletet alkotott meg és fogadott el (pl. a 2015. évi költségvetési rendeletet, a szociális támogatásokról szóló rendeletet stb.). Azonban van egy, amely alapvetően meghatározhatja  a település, illetve befolyásolhatja az Önök életét: a helyi adókról szóló rendelet.

A képviselő-testületnek szándékában áll egy olyan települési adórendszer kialakítása, amely az állandó vácdukai lakcímmel/lakóhellyel rendelkezők számára kedvezőbb adózást, a tartózkodási hellyel vagy a lakcímmel egyáltalán nem rendelkezőknek magasabb adóterhet jelent, mint a jelenlegi. Ennek kialakítását nem lehet egy-két nap vagy hét alatt kidolgozni. Ezt felismerve döntöttünk úgy, hogy a tavalyi önkormányzati választások utáni rövid időszakban még nem változtatunk a helyi adókról szóló rendeleten. (Bennünket még a jogszabályi kötelezettségek is behatárolnak, amely annyit jelent, hogy bármely adóval kapcsolatos döntést, változást előző év november 30-ig el kell fogadnia a képviselő-testületnek.)

Célunk a település fejlesztésének és fejlődésének folyamatos biztosítása. A megörökölt gazdasági/költségvetési helyzet miatt döntően csak az állami támogatásból tudjuk megoldani a település működéséhez kapcsolódó feladatokat. Ez az összeg azonban nagymértékben függ az állandó lakosok számától. Minél magasabb ez a szám, annál több támogatást kapunk, így nagyobb lehetőségünk lesz felújításra, szépülésre és közösségépítésre.

Bízunk benne, hogy céljaink találkoznak a falu lakosainak az elképzeléseivel, és együtt tudjuk megvalósítani, építeni környezetünket, megőrizve a település falusias, kertvárosias jellegét.

Segítő hozzáállásukat előre is köszönjük!