Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján, a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat három évente legalább egy alkalommal eb-összeírást végez.

Vácdukán 2014. évben került sor az ebek összeírására.

Felhívom az ebtulajdonosok figyelmét annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az eb-összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat (az eb elveszett, elhullott, más ebtartóhoz került, új eb tartása stb..) a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül írásban bejelenteni. Az eb tartásának bejelentésére szolgáló adatlap folyamatosan beszerezhető az Önkormányzati Hivatalban, illetve letölthető a község honlapjáról.

Tájékoztatom a Tisztelt Ebtartókat, hogy mind az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését, mind az ebek chippel történt ellátását 2015 márciusától a jegyző szúrópróbaszerűen ellenőrizheti.

Együttműködését és adatszolgáltatását köszönöm!

Dr. Erős Emese

aljegyző