A korábbi gyakorlatnak megfelelően a lakosságnak lehetősége van évente egy alkalommal 2 m³ lomhulladék térítésmentes elszállíttatására. A lomtalanítást igényelni kell és előre egyeztetett napokon történik.  A lomtalanítást végző Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint 2020. július 13-tól a vácdukai lakosok is beadhatják a lomtalanítási kérelmüket.

Igénylést kizárólag a közszolgáltatásban nyilvántartott és szerződött, közüzemi díjhátralékkal nem rendelkező ingatlanhasználók nyújthatnak be.

Ezt megtehetik elektronikus úton, vagy a cég ügyfélszolgálatán keresztül: www.zoldhid.hu/kozszolgaltatas/lomtalanitas, telefon: 06(28)561-200.

Az igénybejelentések beérkezését követően a szolgáltató időpontot egyeztet az igénylővel a lomtalanítás várható időpontjáról.

Lomtalanítási igények leadása: 2020. július 13. – augusztus 21.

Lomtalanítás várható időpontja: 2020. július 27. – szeptember 5.

Részletes ismertető a www.zoldhid.hu/kozszolgaltatas/lomtalanitas  oldalon olvasható.