Vácduka Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet védőnő munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2167 Vácduka, Béke tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendeletben és a 26/1997 (IX.3.) NM rendeletben foglalt feladatok ellátása, a mindenkori szakmai irányelveknek és útmutatóknak megfelelően.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény valamint a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Főiskola, védőnői szakképesítés, védőnői ellátásban legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), MESZK tagság, a jelöltnek szerepelnie kell a működési nyilvántartásban, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, kinevezés előtt az eredeti okiratok bemutatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló oklevél másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igazolása, hogy a hatósági bizonyítványt megkérte, annak igazolása, hogy a jelölt szerepel a működési nyilvántartásban, nyilatkozatot, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. január 1-től tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Vácduka Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2167 Vácduka, Béke tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: védőnő.
  • Elektronikusan: jegyzo@vacduka.hu

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a Képviselő-testület a 2020. novemberi ülésén dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Makkos László polgármester nyújt a 27/566-610-es telefonszámon.