Közmeghallgatás és lakossági fórum

Vácduka Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2018. április 20-án (pénteken) 17.00 órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁST tart a Művelődési Házban, melyre a község minden érdeklődő lakóját tisztelettel meghívjuk. A lakossági fórum a közmeghallgatást követően lesz, melynek témája Vácduka Településfejlesztési koncepciójának véleményezése.

(tovább…)

Hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok beszedése

Az NHKV Zrt. az Agenda Kontroll Kft-t bízta meg a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok beszedésével és kezelésével.

A megállapodás értelmében az NHKV Zrt. által biztosított adatbázis alapján az ingatlanhasználót személyesen felkereső díjbeszedő fog kísérletet tenni az esetleges díjhátralékok beszedésére.  A beszedést végző munkatársak minden esetben fényképes igazolvánnyal igazolják kilétüket. A személyes felkeresés során a kiegyenlítetlen számlával mindenben megegyező „Beszedési értesítő” alapján jogosultak készpénzben, kizárólag a tartozás teljes összegének átvételére.

Dijbeszedotajekoztato

Kérjük szíves együttműködésüket!

Felhívás gallyak begyűjtésére

Vácduka Község Önkormányzata lehetőséget biztosít a falu lakosainak, hogy a tavaszi munkálatok során keletkező gallyakat a Szabadság téri önkormányzati telken kijelölt helyre lerakhassák 2018. május 31-ig.

A gallyak feldolgozásáról az Önkormányzat gondoskodik.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az említett területre kizárólag gallyak, ágak helyezhetők el.

Köszönjük együttműködésüket!