A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (2) bekezdése alapján Vácduka község képviselő-testületének megválasztandó tagjainak számát a 2019. évi helyi önkormányzati választáson 6 főben állapítom meg. Határozatom ellen fellebbezésnek helye nincs.

Indokolás

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (2) bekezdése szerint a helyi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv. 3. § alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszám alapján kell meghatározni.

A törvény 4. §-a szerint a képviselők száma:

  1. c) 5000 lakosig 6 fő,

A Nemzeti Választási Iroda által közzétett adatok szerint Vácduka község lakosságszáma 2019. január 1-jén 1656 fő volt.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát.

 

Hegyi Ágnes, HVI vezető