Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete bérbeadásra meghirdeti az alábbi, önkormányzati tulajdonban lévő beépítetlen területet.

I. Jelentkezhet minden természetes és jogi személy, intézmény. A pályázatokat zárt borítékba kell leadni, a borítékra rá kell írni: bérleti pályázat 1950/2 hrsz.  A beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület a március havi ülésén bírálja el.

Beadási határidő: 2019. március 14. 16 óra.

II. A bérbeadás általános feltételei:

  1. A bérleti jogviszony tekintetében az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló Vácduka Község Önkormányzata 3/2018. (I. 10.) önkormányzati rendeletének előírásait kell alkalmazni. A telekterületek az adott és megtekintett állapotban kerülnek bérbeadásra. Az Önkormányzatnak a területeken végzett munkák költségének bérbeszámítására nincs lehetősége, a bérlő költségtérítési igényt a bérleti jogviszony időtartama alatt, illetve annak megszűnésekor jogalap nélküli gazdagodás címén sem támaszthat.
  2. A Bérlő a bérelt területen átalakítási munkát saját költségen és csak a bérbeadó engedélyével végezhet. A terület visszaadása esetén a bérlő saját költségén köteles az eredeti állapot visszaállítására.
  3. A jelen hirdetményre jelentkező feladata az illetékes hatóságoknál a bérleményben folytatható tevékenységekkel kapcsolatos előírások, valamint az egyéb feltételek és körülmények előzetes tisztázása. Az egyeztetés elmulasztásából eredő hátrányok és károk a bérbevételre jelentkezőt terhelik.
  4. A területen folytatható tevékenységhez szükséges, jogszabályban előírt valamennyi engedély és hozzájárulás (pl. építési, településképi, hatósági, stb.) beszerzése a bérlő kötelezettsége.
  5. Köztartozás, illetve a pályázó, vagy cége ellen folyamatban lévő végrehajtási eljárás kizáró ok.
  6. A bérlemény bérleti díja (a szerződéskötés évének kivételével) minden év április 1. napjával az előző évre közzétett lakossági fogyasztói árindex mértékének megfelelően növekszik.

INFORMÁCIÓ ÉS A PÁLYÁZAT LEADÁSA:

Címzett: Vácduka Község Önkormányzata Polgármestere, 2167 Vácduka, Béke tér 1. Telefon: 06-27/566610

E-mail cím: polgarmester@vacduka.hu

Ügyfélfogadás: hétfőn 8-18, szerdán 8-16 óra között.

BÉRELHETŐ TELEKTERÜLET:

2167 Vácduka, 1950/2 hrsz (természetben 2167 Vácduka, Hársfa sor 43.)

Rendeltetés: üres beépítetlen belterület

Végezhető tevékenységek: helyi, övezeti szabályozás szerint (Lke2)

Műszaki állapot: az ingatlan nem bekerített, közműbekötéssel nem rendelkezik

Alapterület: 992 m2

A határozott idejű használat tartama: 5 év (hosszabbítható).

Bérleti díj kiinduló ára: 10.000 Ft/hó

Több azonos ajánlat esetén a terület licit útján kerül bérbeadásra.