Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által elrendelt tűzgyújtási tilalom esetén a helyi rendeletünk alapján a belterületen történő égetés is tilos! Az alábbiakban olvashatják Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére vonatkozó rendeletét.

14. §

(1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.

(2) Avar és egyéb kerti hulladék megsemmisítésére irányuló tűzgyújtás és égetés Vácduka Község belterületén csak pénteken 12-19 óra között engedélyezett! Az égetés befejezésével, legkésőbb 19 órakor a tüzet el kell oltani és a parázslást meg kell szüntetni.

(3) Szeles időben, továbbá június 1-től augusztus 31-ig és november 30-tól március 15-ig, valamint esős időt követő 5 napig az avar és kerti hulladék égetése tilos.

(4) Avart és kerti hulladékot csak magánterületen, jól kialakított tűzrakóhelyen szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.

(5) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (pl. PVC, veszélyes hulladék).

(6) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.

(7) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

(8) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

(9) A kerti hulladék elszállítására a szervezett és meghirdetésre kerülő akció is igénybe vehető.

(10) A hatóság által elrendelt általános tűzgyújtási tilalom esetén – annak teljes időtartama alatt – a belterületi avar és kerti hulladék égetése tilos.