Tisztelt Szülők!

Vácduka Község Önkormányzata a 2020/2021. tanévkezdés megkönnyítése érdekében minden vácdukai állandó lakóhellyel rendelkező, közoktatási intézmény nappali tagozatára járó iskolás gyermeket nevelő családot támogatni kíván.

A támogatás összege:  5.000,- Ft/gyermek

A támogatás formája: pénzbeli támogatás.

A támogatás igénylésének formája:

  • A helyi Vácdukai Benedek Elek Általános Iskolába beíratott/járó tanulók szüleinek külön kérelmet nem kell benyújtani.  A támogatás kifizetésére az iskolában a tankönyvosztáskor kerül sor.
  • Egyéb közoktatási intézménybe járó, vácdukai állandó lakóhellyel rendelkező tanuló esetében a szülő iskolalátogatási igazolás benyújtásával kérelmezi a támogatást legkésőbb 2020. szeptember 18-ig. A kifizetés módja:bankszámlaszám megadásával átutalásként, illetve készpénzben 2020. szeptember 28-án és 30-án az Önkormányzati Hivatalban.

Az iskolalátogatási igazolásokat elektronikusan az igazgatas@vacduka.hu  címre lehet elküldeni, vagy kérjük bedobni az Önkormányzati Hivatal épületében található “BEADVÁNYOK” feliratú dobozba (Vácduka, Béke tér 1.)

Vácduka, 2020. augusztus 18.

 

Makkos László polgármester