Önkormányzati, beiskolázási támogatás igényelhető a tanévkezdéshez

Tisztelt Szülők!

Vácduka Község Önkormányzata a 2017/2018. tanévkezdés megkönnyítése érdekében minden vácdukai állandó lakóhellyel rendelkező közoktatási intézmény nappali tagozatára járó iskolás gyermeket nevelő családot támogatni kíván.

A támogatás összege:  5.000,- Ft/gyermek

A támogatás formája: Általános iskolások esetében Iskolakezdési Erzsébet utalvány, középfokú tanulmányokat folytatók esetében pénzbeli támogatás.

A támogatás igénylésének formája:

  • A helyi Benedek Elek Általános Iskolába beíratott/járó tanulók szüleinek külön kérelmet nem kell benyújtani. A támogatás kifizetésére az iskolában tankönyvosztáskor kerül sor.
  • Egyéb közoktatási intézménybe járó, vácdukai állandó lakóhellyel rendelkező tanuló esetében a szülő iskolalátogatási igazolás benyújtásával kérelmezi a támogatást legkésőbb 2017. szeptember 15-ig. A támogatás kifizetése szeptember végén várható.

Az iskolalátogatási igazolásokat elektronikusan az igazgatas@vacduka.hu címre kell elküldeni, vagy postai úton (2167 Vácduka, Béke tér 1.), vagy személyesen kell eljuttatni az önkormányzati hivatal igazgatási irodájába, ügyfélfogadási időben (hétfő: 8.00 -18.00, szerda: 8.00 – 16.00 óra között).

Vácduka, 2017. augusztus 21.

 

Makkos László polgármester