2024. április 26-án indul a házhoz menő zöldhulladékgyűjtés Vácdukán. A zöldhulladékot tavasztól őszig havi rendszerességgel szállítják el. A VERTIKAL Group Nyrt. a 16 db zöldhulladék gyűjtő zsákot biztosít díjmentesen a szerződéssel rendelkező lakosok részére. Az ingatlanhasználók 2024. április 3-tól átvehetik a zsákokat az önkormányzatnál ügyfélfogadási időben (H: 8-18 óra, Sze: 8-16 óra.)

  • Zöldhulladék csak a VERTIKAL Group Nyrt. által biztosított zöldhulladék gyűjtésre alkalmas zsákban helyezhető ki az ingatlanok elé.
  • Az elszállításra szánt, bezsákolt, illetve kötegelt zöldhulladékot a saját ingatlan elé, az úttól 1-2 méterre kell kihelyezni a szállítási napot megelőző este vagy a megjelölt nap reggel 6:00-ig!
  • Az ágnyesedék, kötegelt gally max. 70 cm hosszú, 50 cm átmérőjű kötegekben összekötve helyezhető ki az ingatlan elé, a közterületet nem szennyező módon. A nem megfelelő méretű és mennyiségű, rendezetlenül kihelyezett ágnyesedéket nem fogják elszállítani.

Az önkormányzatnál kapható a többlet zöld- és a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló lebomló zsák.