Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal Vácdukai kirendeltségének 2023. év végi munkarendjét az alábbiak szerint határozza meg: 2023. december 27-29-ig igazgatási szünetet rendel el. Az igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap 2023. december 20., az igazgatási szünet utáni első ügyfélfogadási nap 2024. január 03.

Az igazgatási szünet időtartama alatt – a foglalkoztatottak vonatkozásában az igazgatási szünet alatti munkavégzés munkáltatói jogkör gyakorlója általi elrendelése kivételével – a helyi önkormányzat képviselő-testületének hivatala feladatait nem látja el és az ügyfélfogadás nem működik. Az igazgatási szünet alatt ügyeleti rend kerül kialakításra.

Az igazgatási szünet ideje alatt kizárólag anyakönyvi ügyekben a megszokott hivatali időben a 70/330-1271-es telefonszámon vagyunk elérhetőek. 

Az igazgatási szünet időtartama nem számít bele az előtte folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe.

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal