Vácdukán a hulladék összegyűjtését és elszállítását a VERTIKAL Group Nyrt. végzi, kérjük olvassák el a mellékelt tájékoztatóban a 2024. évi gyűjtési időpontokat, valamint a szeletív-, a zöldhulladék gyűjtéssel és a lomtalanítással kapcsolatos tudnivalókat.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hulladékszállítási szolgáltatások igénybevételére, kizárólag a közszolgáltatásban nyilvántartott és szerződött ingatlanhasználó jogosult.

A zöldhulladékot tavasztól őszig havi rendszerességgel szállítják el. A VERTIKAL Group Nyrt. a 16 db zöldhulladék gyűjtő zsákot biztosít díjmentesen a szerződéssel rendelkező lakosok részére. 

  • Zöldhulladék csak a VERTIKAL Group Nyrt. által biztosított zöldhulladék gyűjtésre alkalmas zsákban helyezhető ki az ingatlanok elé.
  • Az elszállításra szánt, bezsákolt, illetve kötegelt zöldhulladékot a saját ingatlan elé, az úttól 1-2 méterre kell kihelyezni a szállítási napot megelőző este vagy a megjelölt nap reggel 6:00-ig!
  • Az ágnyesedék, kötegelt gally max. 70 cm hosszú, 50 cm átmérőjű kötegekben összekötve helyezhető ki az ingatlan elé, a közterületet nem szennyező módon. A nem megfelelő méretű és mennyiségű, rendezetlenül kihelyezett ágnyesedéket nem fogják elszállítani.

Az önkormányzatnál áprilistól kapható a többlet zöld- és a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló lebomló zsák.