Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal Vácdukai kirendeltségének 2023. évi munkarendjét az alábbiak szerint határozza meg: 2023. július 17-től 2023. július 28-ig igazgatási szünetet rendel el.

Az igazgatási szünet időtartama alatt az ügyfélfogadás nem működik. Az igazgatási szünet alatt ügyeleti rend kerül kialakításra.

Az igazgatási szünet időtartama nem számít bele az előtte folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe.

Az igazgatási szünet ideje alatt kizárólag anyakönyvi ügyekben a megszokott hivatali időben a 70/330-1271-es telefonszámon vagyunk elérhetőek.

Az igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap 2023. július 12., az igazgatási szünet utáni első ügyfélfogadási nap 2023. július 31.