Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda-Mini Bölcsőde a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet Kisgyermeknevelő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                     

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2167 Vácduka, Ifjúság utca 3.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Bölcsődei alapellátásban 3 év alatti gyermekek szakszerű nevelése, gondozása. A gyermekek testi- és szellemi fejlődésének elősegítése, fejlődésük dokumentálása, szülőkkel való kapcsolattartás.

Illetmény és juttatások:

az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Emelt szintű szakképesítés, Kisgyermeknevelő,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Eszenyi-Szabó Marianna nyújt, a 06-27/367-575 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • elektronikus úton Eszenyi-Szabó Marianna részére a ovoda@vacduka.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 1.