A Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda-Mini Bölcsőde a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet kisgyermeknevelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: 2167 Vácduka, Ifjúság utca 5.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Kisgyermekek napközbeni ellátása az érvényben lévő szakmai, módszertani alapelvek figyelembevételével. A csecsemők és a kisgyermekek harmonikus testi, szellemi és szociális fejlődésének elősegítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés, kisgyermeknevelő,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Főiskola, kisgyermeknevelő,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Önéletrajz, végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány, foglalkozás-egészségügyi kiskönyv

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 17. napjától tölthető be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Eszenyi-Szabó Marianna nyújt, a 06-27-367-575 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Eszenyi-Szabó Marianna részére az  ovoda@vacduka.hu e-mail címen keresztül
  • Személyesen: Eszenyi-Szabó Marianna, Pest megye, 2167 Vácduka, Kossuth Lajos út 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31.