Tisztelt Lakosság!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 14/A § (1) bekezdése alapján „Minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épület található.”

Vácduka Község közigazgatási területén több olyan út van, melynek jelenleg nincs hivatalos elnevezése.

E hiányosság megszüntetéséhez kérnénk a lakosság segítségét.

Kérjük tegyenek javaslatot az alábbi helyrajzi számú ingatlanok elnevezésére.

02 hrsz (Kossuth L. út Vácrátót felöli vége)

07 hrsz (Csokonai utca Hegyalja utca felöli része)

036/1 hrsz (Erdész ház felé vezető út)

070 hrsz (Anna – hegyre vezető út)

071/30 hrsz (Anna – hegy alatti út)

093 hrsz (Hársfa sor folytatásánál)

0102 hrsz (Hársa sor folytatásánál)

296 hrsz (Ady köz)

A javaslattételt 2017. augusztus 1-ig tudják megtenni a jegyzo@vacduka.hu e-mail címen.

A beérkezett javaslatok közül a Képviselő-testület a soron következő ülésén fogja eldönteni, mely közterületnek milyen nevet adományoz.

A közterületek elnevezésénél az alábbiakra kell figyelemmel lenni

  • közterület elnevezéseként nem alkalmazható ugyanazon településen belül azonos jellegű közterületre alkalmazandó azonos elnevezés,
  • közterület élő személyről nem nevezhető el,
  • meg kell felelnie a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerekkel összefüggő jogszabályi rendelkezéseknek.

Az utak térképen való megtekintésére az Önkormányzati Hivatalban, ügyfélfogadási időben van lehetőség.

Segítő közreműködésüket előre is köszönjük.

 

Makkos László

polgármester