Tájékoztatjuk a kedves Szülőket, hogy a Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda- Mini Bölcsődében a 2024/2025-ös nevelési évre szóló beiratkozás az alábbi időszakban és módon történik.

Az óvodai beiratkozás időpontja: 2024. április 22- 23. 8-16 óra között.

Helye: Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda- Mini Bölcsőde 2167 Vácduka Kossuth Lajos út 1.

Az óvodai beiratkozás KÖTELEZŐ azoknak a gyermekeknek, akik a 3. életévüket 2024. augusztus 31-ig betöltik.

A beíratásra várjuk azokat a gyermekeket:

  • Akik a 3. életévüket 2024. augusztus 31-ig betöltik.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

  • Akik 2024. augusztus 1-ig, illetve a nevelési év során betöltik a 2.5 életévüket, és a 2024-2025 nevelési évben igénybe kívánják venni az óvodai nevelést.

A Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a lakóhellyel (Vácduka község) rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1)).

További tájékoztatás az alábbi telefonszámon kérhető: 06/27-367-575.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolványa
  • A gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • A gyermek TAJ száma
  • Sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményének másolata
  • A beírató szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • Tartós betegségről orvosi igazolás / amennyiben a szülő rendelkezik ilyen igazolással

Szabó Marianna, intézményvezető

Vácdukai Brunszvik Teréz Mini Bölcsőde, 2167 Vácduka Kossuth Lajos út 1. Telefon: 27/367-575.