Brunszvik Teréz Óvoda-Mini Bölcsőde a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján pályázatot hirdet a Brunszvik Teréz Óvoda- Mini Bölcsődében óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2167 Vácduka, Kossuth Lajos út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 3-7 éves gyermekek nevelése, differenciált fejlesztése a Helyi Pedagógiai Program alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.             

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus
 • Legalább 3 év szakmai tapasztalat
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság

A pályázat elbírálása során előny: 

 • Szövegszerkesztő (Word) használata

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél
 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023. augusztus 21.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. augusztus 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Eszenyi-Szabó Marianna nyújt, a 70-682-9230 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Eszenyi-Szabó Marianna részére a ovoda@vacduka.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. augusztus 11.