Megjelent a vízgazdálkodási törvény módosítása a Magyar Közlönyben, aminek köszönhetően a meglévő kutak jó része legálissá vált.

A mezőgazdasági célú kutak esetében a 2024. január 1. előtt létesített, 50 méter talpmélységet meg nem haladó és az első vízzáró réteget el nem érő kutak fennmaradásához nem szükséges sem vízjogi engedély, sem bejelentés. Ugyanakkor a kút üzemeltetője felelős azért, hogy a felszín alatti vizet csak olyan mértékben vegye igénybe, hogy a vízkivétel és a vízutánpótlódás mennyiségi egyensúlya minőségi károsodás nélkül megmaradjon.

A háztartási célú kutak esetében a 2024. január 1. előtt létesítettekre nem szükséges vízjogi engedély és bejelentés, ahogyan fennmaradási engedély sem.

Az új előírás szerint azok a kutak mentesülnek a hivatalos eljárás alól, amelyek

  • mélysége nem haladja meg az 50 métert;
  • nem érintik az első vízzáró réteget;
  • háztartási használatra szolgálnak (háztartási vízigényt biztosító kút: a természetes személy évi 500 m3-t meg nem haladó mértékű vízhasználata, melynek célja ivóvíz-ellátás, vagy személyes és a háztartás vezetésével összefüggő vízszükséglet biztosítása, függetlenül a kút létesítési helye szerinti ingatlan tulajdoni viszonyaitól és az ingatlan fekvésétől)
  • és vízkészletvédelmi szempontból nem védendő területen találhatók.

A részletek a Magyar Közlöny 2023./91. számában olvashatóak a 4400. oldaltól.

Útmutató a a kutak létesítéséhez, üzemeltetéséhez vagy megszüntetéséhez szükséges teendőkről a NAK portálján elérhető.