Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Vácduka Község Önkormányzata ez évben is támogatni kívánja a rászoruló családokat szociális célú tűzifa formájában.

A szociális tűzifát kérelmezni kell. A benyújtott kérelmek elbírálásakor előnyt élvez az, aki:

  • aktív korúak ellátására,
  • időskorúak járadékára,
  • lakásfenntartási települési támogatásra jogosult, vagy
  • családjában halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

A támogatást azon személyek is igényelhetik, ahol:

  • a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750,- Ft-ot),
  • egyedül élők esetében a nyugdíjminimum 250 %-át (71.250,- Ft-ot).

A kérelmeket 2015. november 16. és 2015. december 16. napja között lehet benyújtani a Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatalba, ügyfélfogadási időben (hétfő: 8.00 – 18.00 és szerda: 8.00 – 16.00 óra között).

A kérelem nyomtatvány átvehető az önkormányzati hivatalban, illetve letölthető a www.vacduka.hu oldalról.

Vácduka, 2015. november 16.

Vácduka Község Önkormányzata