Hatályos rendeletek:

Költségvetési rendelet 2017.

A közterületek használatáról módosítás

A helyi adórendelet módosítása

Szociális tűzifa támogatásról

Az egészségügyi alapellátás körzethatárairól

Vagyonrendelet módosítás

SZMSZ módosítás

Hulladékgazdálkodási rendelet módosítás

Gyermekszületési támogatás

Költségvetési rendelet 2016.

Költségvetési rendelet módosítás

2015. évi zárszámadás

Térítési díj rendelet 2016.

Térítési díj rendelet 2017.

A helyi adókról

A helyi adókról szóló rendelet módosítása

A helyi címer és zászló alapításáról és használatáról

A helyi népszavazás és népi kezdeményezés egyes kérdéseiről

A helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről

A civil szervezetek támogatásáról

A képviselő – testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A közterületek elnevezéséről és a házszámozásról

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról (módosítás)

A köztisztviselők jogállásáról

A közösségi együttélés szabályai

A szociális ösztöndíjról

A szociális támogatásokról

A szociális támogatásokról (módosítás)

A talajterhelési díjról

A temetőről és és a temetkezés rendjéről

Anyakönyvi rendelet

Az állattartás szabályairól

Az elismerő címekről

Az önkormányzat közművelődési feladatairól

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díjáról

A hulladékgazdálkodásról

Köztisztasági rendelet

[dt_gap height=”20″][dt_divider style=”thin”][dt_gap height=”20″]
[dt_gap height=”20″][dt_gap height=”20″] [dt_gap height=”10″][dt_gap height=”10″]

Kereskedelmi nyilvántartás

Vácdukai adatok

[dt_divider style=”thin”]