Tisztelt Szülők!

Vácduka Község Önkormányzata a 2021/2022. tanévkezdés megkönnyítése érdekében minden vácdukai állandó lakóhellyel rendelkező, közoktatási intézmény nappali tagozatára járó iskolás gyermeket nevelő családot támogatni kíván.

A támogatás összege:  5.000,- Ft/gyermek

A támogatás formája: pénzbeli támogatás.

A támogatás igénylésének formája:

  • A helyi Vácdukai Benedek Elek Általános Iskolába beíratott/járó tanulók szüleinek külön kérelmet nem kellett benyújtani.  A támogatás kifizetésére az iskolában a tankönyvosztáskor került sor.
  • Egyéb közoktatási intézménybe járó, vácdukai állandó lakóhellyel rendelkező tanuló esetében a szülő iskolalátogatási igazolás benyújtásával kérelmezi a támogatást legkésőbb 2021. szeptember 15-ig. A kifizetés módja: bankszámlaszám megadásával átutalásként.

Az iskolalátogatási igazolásokat elektronikusan az igazgatas@vacduka.hu  címre lehet elküldeni, vagy kérjük bedobni az Önkormányzati Hivatal épületében található “BEADVÁNYOK” feliratú dobozba (Vácduka, Béke tér 1.) Kérjük, a bankszámlaszámot, amire a támogatás kifizetését kérik szíveskedjenek feltüntetni az igazolásokon.